بست فلنج جلو یا عقب  : G

بست های فلنج پنوماتیک از جمله زیر شاخه های تکمیل کننده های پنوماتیک به شمار می روند که نقش جانبی را در تجهیزات پنوماتیک ایفا می کنند.

منظور از فلنج  مکان اتصالات در لوله ها می باشد.

این بست ها دارای ظاهر مستطیل شکل به همراه وجود یک سوراخ در قسمت وسطی بست می باشد که جهت نگهداشتن لوله ها مورد استفاده قرار می گیرد، علاوه بر این سوراخ هایی در چهار طرف بست جهت بستن پیچ و عمل نگهداری نیز تعبیه شده است.

این بست ها با توجه به کارائی آن در اشکال مختلف نیز ساخته می شوند

 

تکمیل کننده پنوماتیک ( بست های پنوماتیک ) :

در یک سیستم پنوماتیک انتقال نیرو را میتوان از وظایف لوله ها ، شیلنگ ها و بست ها به شمار آورد .

کاربرد اصلی بست و یا نگهدارنده ، تثبیت تجهیزات پنوماتیک در یک حالت خاص و معین و یا ثابت کردن تجهیزات کنار یکدیگر و ممانعت از حرکت آن ها می باشد. با توجه به کاربرد ویژه بست ها در سیستم پنوماتیک این ابزار باید از جنس هایی با مقاومت بالا به تولید برسند .

ابعاد ظاهری