بست فلنج : RFA

بست های فلنج پنوماتیک از جمله زیر شاخه های تکمیل کننده های پنوماتیک به شمار می روند که نقش جانبی را در تجهیزات پنوماتیک ایفا می کنند.

منظور از فلنج  مکان اتصالات در لوله ها می باشد.

این بست ها دارای ظاهر مستطیل شکل به همراه وجود یک سوراخ در قسمت وسطی بست می باشد که جهت نگهداشتن لوله ها مورد استفاده قرار می گیرد، علاوه بر این سوراخ هایی در چهار طرف بست جهت بستن پیچ و عمل نگهداری نیز تعبیه شده است.

این بست ها با توجه به کارائی آن در اشکال مختلف نیز ساخته می شوند

تکمیل کننده پنوماتیک ( بست های پنوماتیک ) :

در یک سیستم پنوماتیک انتقال نیرو را میتوان از وظایف لوله ها ، شیلنگ ها و بست ها به شمار آورد .

کاربرد اصلی بست و یا نگهدارنده ، تثبیت تجهیزات پنوماتیک در یک حالت خاص و معین و یا ثابت کردن تجهیزات کنار یکدیگر و ممانعت از حرکت آن ها می باشد. با توجه به کاربرد ویژه بست ها در سیستم پنوماتیک این ابزار باید از جنس هایی با مقاومت بالا به تولید برسند .

ابعاد ظاهری