بست لولایی ماده  : CB

نقش لولاها در سیستم پنوماتیک اتصال بین دو قطعه می باشد.

با در نظر گرفتن این نکته لولای مادگی عقب وظیفه اتصال قطعات متحرک و ساکن به یکدیگر را بر عهده دارد ، البته در کنار قابلیت چرخش . محل نصب لولای مادگی پنوماتیک در انتهای سیلندر پنوماتیک می باشد به ویژه سیلندرهای استاندارد پنوماتیک .

تکمیل کننده پنوماتیک ( بست های پنوماتیک ) :

موارد استفاده از لولای مادگی عقب پنوماتیک به انتخاب کاربر بستگی دارد . برای نمونه با به کار بردن لولای مادگی عقب پنوماتیک این امکان وجود دارد که سیلندر بصورت معلق مورد استفاده قرار بگیرد که این نحوه استفاده با توجه به چگونگی شرایط کار قابلیت تغییر دارد .

جهت انتخب لولای مادگی عقب مناسب باید فاکتورهایی نظیر کارآمدی و مستحکم بودن آن را در نظر گرفت .

ابعاد ظاهری