بست لولایی پایه دار با پین : CAS

اگرچه می توان گفت تکمیل کننده های پنوماتیک نقش فرعی در سیستم پنوماتیک بر عهده دارند اما گاهاً بدون وجود برخی از این قطعات مانند لولای دو طرفه پنوماتیک فعالیت ها در سیستم پنوماتیک ممکن است با اختلال روبرو شده و مانع از انجام کار به بهترین نحو شود . لولای دو طرفه پنوماتیک از جمله قطعاتیست که نقش کلیدی داشته و این قابلیت را دارد که از دو سمت به سیلندر پنوماتیک اتصال پیدا کند . این قطعه با ابعاد کوچک و قیمت ارزان کاربردهای فراوانی در سیستم پنوماتیک دارد .

تکمیل کننده پنوماتیک ( بست های پنوماتیک ) :

لولای دو طرفه پنوماتیک این توانایی را دارد که به اجسام متصل به خود قابلیت انعطاف بدهد . در حالت های گوناگونی می توان این قطعه را به کار برد ، برای مثال در شرایطی که یک طرف جسمی ساکن مثل دیوار باشد و یا از هر دو طرف به سیلندرهای پنوماتیک وصل شود . علاوه بر این مواردی به وجود می آید که دو سیلندر که وظیفه انتقال قدرت را دارند ملزم هستند از دو جهت انرژی وارد نمایند که در این حالت این سیلندرها به شکل سری قرار می گیرند که در این جا با استفاده از لولای دو طرفه پنوماتیک می توان بین سیلندرها زاویه به وجود آورد . کاربردهای گوناگون این نوع از لولا به انتخاب کاربر بستگی دارد .

ابعاد ظاهری