بست پایه (نبشی) سیلندر پنوماتیک : LB

از جمله قطعات پنوماتیک و از دیگر زیر شاخه های تکمیل کننده های پنوماتیک است که وظیفه نگهداشتن سیلندرهای پنوماتیک را بر عهده دارد که با توجه به نام این نوع بست می توان دریافت که به لحاظ ظاهری به نبشی شباهت دارد .

بست های نبشی پنوماتیک متشکل از دو صفحه فلزی در حالت عمود بر هم می باشند و انواع مختلف آن بستگی به نوع سیلندر پنوماتیکی دارد که جهت نگهداری آن مورد استفاده قرار می گیرد . این بست ها در انواع سیلندرهای استاندارد ، کامپکت و قلمی کاربرد دارند .

تکمیل کننده پنوماتیک ( بست های پنوماتیک ) :

از جمله ابزار کاربردی و پرمصرف در سیستم پنوماتیک ، تکمیل کننده های پنوماتیک و یا به بیانی دیگر انواع بست های پنوماتیک می باشد . در یک سیستم پنوماتیک انتقال نیرو را میتوان از وظایف لوله ها ، شیلنگ ها و بست ها به شمار آورد . کاربرد اصلی بست و یا نگهدارنده ، تثبیت تجهیزات پنوماتیک در یک حالت خاص و معین و یا ثابت کردن تجهیزات کنار یکدیگر و ممانعت از حرکت آن ها می باشد . با توجه به کاربرد ویژه بست ها در سیستم پنوماتیک این ابزار باید از جنس هایی با مقاومت بالا به تولید برسند .

ابعاد ظاهری