روغن پاش طرح اس ام سی سایز 3/4 : AL

هنگامی که هوا وارد روغن زن می شود، از یک گلوگاه عبور می کند که سبب افزایش سرعت و کاهش فشار آن می شود. همچنین هوا به یک محفظه منتقل می شود که فشار آن با فشار ورودی برابر است. محفظه حاوی روغن است و به وسیله یک لوله مکش و یک پین اندازه گیری به گلوگاه متصل است.  هوا در قسمت گلوگاه روغن را به داخل خود می کشد و روغن هنگامی که با سرعت بالا تماس پیدا می کند تبدیل به پودر می شود. مقدار روغنی که به وسیله هوا به داخل کشیده می شود توسط پین اندازه گیری تعیین می گردد.

  • حد مجاز تنظیم فشار شکن :   8.5 ∼ 0.5 bar
  • طریقه نصب :   به صورت عمودی با بست پایه دار
  • روغن مصرفی :      ISO VG 32
اطلاعات فنی :
  • مشخصات :           AL 5000-06
  • حد فشار کاری :     12 ∼ 0 bar
  • حد دمای کاری :     5º C ∼ +60º C+
رگلاتور پنوماتیک چیست و چرا در سیستم های پنوماتیک نیاز می باشد؟

وظیفه روغن زن پنوماتیک تزریق روغن به صورت اسپری (مِه شکل) در جریان هوای عبوری است تا با این کار روانکاری قطعات داخلی اجزایی نظیر سیلندرها، شیرها و موتورها انجام دهد. در سیستم هایی که اجزای آن نیاز به روغنکاری دائمی دارند حتماً باید یک روغن زن در واحد مراقبت پنوماتیک وجود داشته باشد. در واحد مراقبت، روغن زن آخرین جزئی هست که نصب می شود چرا که اگر قبل از فیلتر نصب شود، فیلتر هوای روغن زده شده را فیلتر کرده و هوای خشک به عملگرها و شیرها میرسد.

نقشه محصول