کاربرد سنسور  :

این دسته از سنسورها بیشتر برای تشخیص محل قرار گرفتن یک قطعه پیستون مغناطیسی که در سیلندرهای پنوماتیک خطی و گردشی به کار می‌رود استفاده می‌شود. یک اهرم برای تایید این موضوع که سنسور با تشخیص آهن‌ربای پیستون درون سیلندر تغییر وضعیت داده است استفاده می‌شود. اطلاعات خروجی از سنسور برای ایجاد سیگنال الکتریکی بر حسب نیاز استفاده می‌شود.

سنسور سیلندر های استاندارد : KT-21R-2M

سنسور جک پنوماتیک یک نمونه از پرکاربرد ترین سنسور های طراحی شده در صنعت می باشد. به طور معمول از این سنسور برای کنترل کورس حرکت سیلندر ها استفاده می شود.

این سنسور ها براساس طراحی سیستمی خاصی که دارند، به میدان مغناطیسی اطراف آهنربای موجود در داخل جک پنوماتیک واکنش نشان می دهند.

به عبارتی با استفاده از سنسور جک پنوماتیک می توان میزان و سرعت حرکت سیلندر را کنترل نمود.

  • حداکثر توان مصرفی :      10W MAX
  • چراغ نشانگر :                 قرمز
  • طول کابل :                   2 متر
  • حداکثر جریان :             200mA
مشخصات سنسور   : KT-21R-2M
  • سیم مصرفی :       دو رشته
  • حالت سوئیچ :       نرمال باز
  • ولتاژ کاری  :          12V ∼ 230V  DC/AC 
  • حوزه مغناطیسی :  16000 آمپر
سنسور برای سیلندر استاندارد : 

روی سیلندرهای استاندارد PNC-PNB-PNG-PNL میلی متر یک عدد مگنت ثابت وجود دارد که میتواند حوزه مغناطیسی سوییچهای مجاور خود را تحریک کند. این سوییچها مستقیما روی بدنه سیلندر نصب می شوند، اجازه حس غیرتماسی ابتدا، انتها و یا حد وسط پیستون سیلندر را میسر می کند. این سنسور سبب کارایی بالاتر جک های پارس نیوماتیک شده است.

ابعاد نصب