شیرهای مکانیکی تحریک زبانه ای برگشت فنر :

شیرهای مکانیکی پنوماتیک با بهره گیری از هر نوع انرژی مکانیکی اعم از  قرقره ، نیروی کشسان فنر و یا اهرم هایی مخصوص و دارای انعطاف ، قادر به کنترل جریان و ایجاد نیروی محرک می باشند . وجود قابلیت انعطاف کاری بالا در این نوع شیر و سهولت در تطبیق آن با دستگاه ها سبب شده تا شیرهای مکانیکی پنوماتیک گزینه ای مناسب جهت استفاده در کارهای سنگین باشند.

  • سایز دنده اتصال :           G 1/8
  • قطر سوراخ عبور جریان :   3 mm
  • مقدار عبور جریان :           220 NL/min (به ازای 6 بار)
اطلاعات فنی :
  • مشخصات :           3/2 – 5/2 – G 1/8
  • حد فشار کاری :     10 ∼ 2 kgf/cm²
  • نوع تحریک  :         زبانه ایی
  • حد دمای کاری :     5ºC ∼ +70ºC-
تفاوت شیر های مکانیکی با دیگر شیر ها :

از جمله تفاوت های شیرهای مکانیکی پنوماتیک با برخی از انواع شیرهای پنوماتیک عدم وابستگی این شیرها به نیروی انسانی و عمل به وسیله دستگاه ها می باشد . علاوه بر این در شیرهای مکانیکی پنوماتیک جهت اتوماتیک نمودن کارها نیاز به وجود محرک خارجی دستگاه های دیگر می باشد اما در شیرهای سیگنال باد پنوماتیک جریان بر مبنای میزان فشار هوای فشرده پشت دهانه تنظیم شده و نیازی به محرک خارجی ندارد و این وجه تمایز شیر مکانیکی پنوماتیک با نوع سیگنال باد این شیرها می باشد .

نقشه محصول