شیر فرمان پدالی :

نیروی محرک در شیرهای پدالی پنوماتیک نیروی الکتریسیته می باشد که عمل کنترل مقدار آن توسط پدال و به وسیله اپراتور انجام می شود، به این صورت که عمل قطع جریان با برداشتن پا از سطح پدال صورت می گیرد که همین دلیل تفاوت شیرهای پدالی پنوماتیک با شیرآلات برقی پنوماتیک می باشد ، یعنی چگونگی کنترل آن .

  • سایز دنده اتصال :           G 1/4
  • قطر سوراخ عبور جریان :   8 mm
  • مقدار عبور جریان :           800 NL/min
  • جنس :                         آلومینیوم
اطلاعات فنی :
  • مشخصات :           3/2 – 5/2 – G 1/4
  • حد فشار کاری :     10 ∼ 2 kgf/cm²
  • نوع تحریک  :         پدال
  • حد دمای کاری :     5ºC ∼ +70ºC-
کاربرد شیر فرمان پدالی :

کنترل ضربان را می توان کارائی اصلی شیرهای پدالی پنوماتیک به شمار آورد . از جمله نکات کنترل فرآیند مهندسی ، کنترل جریان بصورت ضربانی می باشد که در این شرایط استفاده از شیرآلات پدالی پنوماتیک بهترین گزینه انتخابی است . برای رسیدن به ضربان ایده آل در کنترل ، کاربرد شیرهای پدالی نوع برقی به سبب تأخیر کمتر در جریان مناسبتر بوده و نوع دیگر آن یعنی شیرهای پدالی پنوماتیک دو حالته در سیلندرهای یک طرفه و دو طرفه و همچنین فرمان کاربرد دارند

نقشه محصول