شیر برقی های پنوماتیک سایز 3/8

شیر برقی پنج راهه دو حالته تک بوبین