فیلتر و رگلاتور طرح فستو سایز 1/2 : XOFR

فیلتر رگلاتور به این صورت عمل می‌کند که هوای ورودی به رگلاتور تنظیم هوا، وارد می‌شود و فشار هوا به وسیله رگلاتور از 0 تا 10 بار به اندازه دلخواه قابل تنظیم است. هوای ورودی بعد از عبور از رگلاتور به قسمت فیلتر رطوبت‌گیر که اندازه منافذ آن 5 میکرون است، وارد می‌شود. رطوبت هوای وارد شده به وسیله فیلتر، جداسازی می‌شود و در نتیجه هوای خشکی که هیچ رطوبتی ندارد به قسمت خروجی فیلتر رگلاتور می‌رسد. بعد از آن به سیستم باد رسانی منتقل می‌شود.

  • دانه بندی فیلتر قابل عرضه :        40 -20- 5 میکرون
  • حد مجاز تنظیم فشار شکن :        8.5 ∼ 0.5 bar
  • طریقه نصب :   بصورت عمودی با ۲ عدد بست پایه دار
اطلاعات فنی :
  • مشخصات :         XOFR 1/2
  • حد فشار کاری :     12 ∼ 0 bar
  • تخلیه آب فیلتر :      دستی
  • حد دمای کاری :     5º C ∼ +70º C
عملکرد فیلتر رگلاتور :

هوای وارده شده به سیستم ممکن است نوساناتی داشته باشد که این نوسانات ممکن است عملکرد سیستم را مختل کند. در این صورت در ابتدای فیلتر رگلاتور در ابتدای سیستم قرار می‌گیرد و از نوسانات فشار جلوگیری می‌کند.

نقشه محصول