کنترل کننده سرعت هیدرولیکی PHC :

برای یکنواخت نمودن سرعت خطی سیلندرهای نیوماتیک کاربرد دارد. به این صورت که با نصب کنترل کننده هیدرولیکی PHC و یک عدد شیر فرمان میکرو سویچ میتوان حرکت رفت و یا برگشت را کنترل کرد.

این کنترل کننده سرعت قابلیت کنترل یک مسیر را دارد ( حرکت رفت و یا برگشت سیلندر )

قبل از ثبت سفارش باید جهتی که مورد استفاده قرار میگیرد ذکر شود.

اطلاعات فنی کنترل کننده سرعت :

  • قطر سیلندر :                                               
  • کورس :                                                        
  • حداکثر نیروی کوپل پنوماتیک  :                     
  • حد دمای کاری :                                           
  • تنظیم سرعت خطی :