اتصال فشاری پنوماتیک

 

 

فیتیینگ پنوماتیک برای متصل کردن قطعات مختلف ،شیلنگ ها و لوله ها مورد استفاده قرار می گیرد.

اتصال پنوماتیک نسبت به اتصالات هیدرولیکی از استحکام و مقاومت بیشتری برخوردار است به همین خاطر با اتصال کردن قطعات در سیستم های پنوماتیک، فشار کمتری روی اتصالات و قطعات وارد می گردد.

این نوع اتصالات برای باز و بسته کردن لوله کشی سریع در انواع مختلف از مدل های مختلف جهت نیاز به تمام مدارهای لوله کشی طراحی شده است.

مدل های مختلف اتصال فشاری

PL Series
زانویی
زانویی بلند با آببندی اورینگی pll
PLL Series
زانویی بلند
اتصال مستقیم PC
PC Series
اتصال مستقیم
اتصال فشاری کنترل کننده سرعت JSC
JSC Series
کنترل کننده سرعت
اتصال سه راهی T PB
PB(T) Series
اتصال سه راهی
اتصال سه راهی دنده پهلو PD
PD Series
سه راهی دنده پهلو
PX(Y) Series
اتصال سه راهی
اتصال سه راهی تبدیلی Y
PW Series
تبدیل شیلنگ خور
اتصال زانویی فیشی PLJ
PLJ Series
زانویی فیشی
اتصال تبدیل فیشی PIG
PIG Series
تبدیل فیشی
اتصال رابط فیشی PIJ
PIJ Series
اتصال رابط فیشی
اتصال چهار راهی pza
PZA Series
اتصال چهار راهی
اتصال سه راهی Y فیشی
PWJ Series
سه راهی تبدیل فیشی
اتصال رابط تابلوئی pm
PM Series
رابط تابلوئی
اتصال رابط مستقیم PU
PU Series
رابط مستقیم
اتصال سه راهی تمام شیلنگ خور PE
PE Series
سه راهی شیلنگ خور
اتصال رابط مستقیم تبدیلی PG
PG Series
رابط مستقیم تبدیلی
اتصال سه راهی تبدیل شیلنگ خور PEG
PEG Series
اتصال سه راهی تبدیل
اتصال زانویی شیلنگ خور PV
PV Series
زانویی شیلنگ خور
اتصال سه راهی تمام شیلنگ خور PY
PY Series
سه راهی شیلنگ خور
اتصال کور کن PP
PP Series
اتصال کور کن
ترمینال تمام شیلنگ خور PKG
PKG Series
ترمینال شیلنگ خور
PKJ Series
ترمینال یک سر فیشی
اتصال زانویی فیشی تبدیلی
PLGJ Series
زانویی فیشی تبدیلی
شیر کنترل سرعت
JSU Series
شیر کنترل سرعت
شیر قطع و وصل
HVSF Series
شیر قطع و وصل
اتصال سه راهی Y فیشی
PYJ Series
سه راهی Y فیشی
PK Series
ترمینال شیلنگ خور
ترمینال یک سر دنده تبدیلی
PKD Series
ترمینال یک سر دنده
اتصال مستقیم دنده تو
PCF Series
مستقیم دنده تو
رابط تابلویی تو دنده PMF
PMF Series
تابلوئی تبدیلی دنده تو
اتصال تبدیل فیشی
PGJ Series
اتصال تبدیل فیشی
اتصال سه راهی دنده تو
PHF Series
سه راهی دنده تو