شیر دستی پنوماتیک

همانطور که اطلاع دارید شیر های پنوماتیک برای کنترل جریان گاز و یا مایعات در دنیای صنعت بسیار پرکاربرد میباشند . شیر فرمان دستی مانند تمام شیر های دیگر برای کنترل مسیر هوای داخل لوله به نیرو نیاز دارد که در این مدل نیرو به صورت دستی وارد میشود. در شیر های برقی نیرو از یک منبع تغذیه به صورت الکتریکی تامین میشود سپس جریان برق اجزا را کنترل میکند . از شیر های برقی در صنایع بزرگ تولیدی و کارخانه ها برای کنترل جریان گاز و مایعات استفاده میشود. به طور کلی اگر بخواهیم شیر های برقی را با شیر های دستی و مکانیکی مقایسه کنیم متوجه میشویم که توان شیر های برقی محدودتر است، به این دلیل که از نیروی الکتریکی استفاده میشود.

Previous slide
Next slide

سایز های مختلف شیر دستی پنوماتیک

شیر های دستی
شیر دستی سایز 1/8
شیر دستی سایز 1/4
شیر های پنوماتیک 3/8 1/2
شیر دستی سایز 3/8
شیر دستی سایز 1/2

شیر دستی سایز  1/8

شیر های دستی
PV 3/2.1/8.P.SP
دکمه ایی قارچی
شیر های دستی
PV 3/2.1/8.B.SP
دکمه ایی فنر برگشت
شیر های دستی
PV 3/2.1/8.H
اهرم دستی
شیر های دستی
PV 3/2.1/8.D
چرخشی

شیر دستی سایز  3/8

شیر های پنوماتیک 3/8 1/2
PSH 310-10
5 راه 2 حالت