021-46802020
شنبه الی چهارشنبه ( 17:30 / 8 )
سبد خرید

شیر فرمان مکانیکی

شیرهای مکانیکی پنوماتیک با بهره گیری از هر نوع انرژی مکانیکی اعم از  قرقره ، نیروی کشسان فنر و یا اهرم هایی مخصوص و دارای انعطاف ، قادر به کنترل جریان و ایجاد نیروی محرک می باشند . وجود قابلیت انعطاف کاری بالا در این نوع شیر و سهولت در تطبیق آن با دستگاه ها سبب شده تا شیرهای مکانیکی پنوماتیک گزینه ای مناسب جهت استفاده در کارهای سنگین باشند.

تفاوت شیر های مکانیکی با دیگر شیر ها :

از جمله تفاوت های شیرهای مکانیکی پنوماتیک با برخی از انواع شیرهای پنوماتیک عدم وابستگی این شیرها به نیروی انسانی و عمل به وسیله دستگاه ها می باشد . علاوه بر این در شیرهای مکانیکی پنوماتیک جهت اتوماتیک نمودن کارها نیاز به وجود محرک خارجی دستگاه های دیگر می باشد اما در شیرهای سیگنال باد پنوماتیک جریان بر مبنای میزان فشار هوای فشرده پشت دهانه تنظیم شده و نیازی به محرک خارجی ندارد و این وجه تمایز شیر مکانیکی پنوماتیک با نوع سیگنال باد این شیرها می باشد .

Previous slide
Next slide

مدل های مختلف شیر مکانیکی

شیر مکانیکی
شیر مکانیکی
تحریک قرقره ای برگشت فنر
شیر مکانیکی
تحریک زبانه ای برگشت فنر

شیر فرمان پدالی

کنترل ضربان را می توان کارائی اصلی شیرهای پدالی پنوماتیک به شمار آورد . از جمله نکات کنترل فرآیند مهندسی ، کنترل جریان بصورت ضربانی می باشد که در این شرایط استفاده از شیرآلات پدالی پنوماتیک بهترین گزینه انتخابی است . برای رسیدن به ضربان ایده آل در کنترل ، کاربرد شیرهای پدالی نوع برقی به سبب تأخیر کمتر در جریان مناسبتر بوده و نوع دیگر آن یعنی شیرهای پدالی پنوماتیک دو حالته در سیلندرهای یک طرفه و دو طرفه و همچنین فرمان کاربرد دارند

Previous slide
Next slide

مدل های مختلف شیر پدالی

شیر فرمان برقی تحریک پدال
شیر پدالی برقی
تحریک برق
شیر فرمان پدالی 3 و 5 راهه دو حالت فنر برگشت
شیر پدالی بادی
دو حالته فنر برگشت