بست دوشاخه سرشفت  Y Series

بست دوشاخه سرشفت پنوماتیک ظاهر ویژه ای داشته و همین ظاهر خاص این ویژگی را به وجود می آورد که این نوع بست بتواند لوله ها را در زاویه های خاص مورد نظر ثابت نگه دارد . در صورت نیاز ، با توجه به محیطی که بست دو شاخ مادگی پنوماتیک مورد استفاده قرار می گیرد می تواند گیره داشته باشد . جهت محکم نمودن این بست در قسمت مورد نظر با زاویه انتخابی ، در بخش پایینی این بست ها پیچ هایی تعبیه شده است . در استفاده از بست های دوشاخ مادگی در سیلندرهای پنوماتیک قطر سیلندر باید مورد توجه قرار بگیرد تا به بهترین شکل بتواند با سیلندر چفت شود . بست های دو شاخ مادگی پنوماتیک در انواع سیلندرهای قلمی ، کامپکت و استاندارد قابل استفاده می باشند 

کاتالوگ و خرید

مشاهده و سایز بندی محصول

دانلود کاتالوگ

انواع بست های سیلندر

اطلاعات فنی بست سیلندر