بست های سیلندر پنوماتیک

از جمله ابزار کاربردی و پرمصرف در سیستم پنوماتیک ، تکمیل کننده های پنوماتیک و یا به بیانی دیگر انواع بست های پنوماتیک می باشد . در یک سیستم پنوماتیک انتقال نیرو را میتوان از وظایف لوله ها ، شیلنگ ها و بست ها به شمار آورد . کاربرد اصلی بست و یا نگهدارنده ، تثبیت تجهیزات پنوماتیک در یک حالت خاص و معین و یا ثابت کردن تجهیزات کنار یکدیگر و ممانعت از حرکت آن ها می باشد . با توجه به کاربرد ویژه بست ها در سیستم پنوماتیک این ابزار باید از جنس هایی با مقاومت بالا به تولید برسند .

Previous slide
Next slide

مدل های مختلف بست سیلندر

بست دوشاخه سرشفت سیلندر پنوماتیک
بست دو شاخه سر شفت
Y Series
بست لولایی پایه دار با پین
بست لولایی پایه دار با پین
CAS Series
بست لولایی نری
بست سیلندر لولایی نری
CA Series
بست لولایی ماده
بست سیلندر لولایی ماده
CB Series
بست پایه (نبشی)
بست پایه نبشی سیلندر
LB Series
بست فلنج سیلندر پنوماتیک
بست فلنج جک پنوماتیک
RFA Series
بست فلنج جلو یا عقب
بست فلنج جلو یا عقب
G Series
بست کمربندی جک پنوماتیک
بست کمربندی سیلندر
H Series
بست چشمی سیلندر پنوماتیک
بست چشمی سیلندر پنوماتیک
FI Series
بست سر شفت شناور
بست سرشفت شناور
FC Series
بست لولایی سیلندر پنوماتیک
بست لولایی
ISDB Series
بست نبشی جک پنوماتیک
بست نبشی
RLB Series