بست فلنج جلو یا عقب G

بست های فلنج پنوماتیک از جمله زیر شاخه های تکمیل کننده های پنوماتیک به شمار می روند که نقش جانبی را در تجهیزات پنوماتیک ایفا می کنند.

منظور از فلنج  مکان اتصالات در لوله ها می باشد.

این بست ها دارای ظاهر مستطیل شکل به همراه وجود یک سوراخ در قسمت وسطی بست می باشد که جهت نگهداشتن لوله ها مورد استفاده قرار می گیرد، علاوه بر این سوراخ هایی در چهار طرف بست جهت بستن پیچ و عمل نگهداری نیز تعبیه شده است.

این بست ها با توجه به کارائی آن در اشکال مختلف نیز ساخته می شوند

کاتالوگ و خرید

مشاهده و سایز بندی محصول

دانلود کاتالوگ

انواع بست های سیلندر

اطلاعات فنی بست سیلندر