ترمینال  پنوماتیک

تقسیم کننده یک یا دو ورودی به چند خروجی / ظریف، زیبا و نصب آسان / جنس آلومینیوم آلیاژی با آبکاری آنودایز رنگی.

چند نکته کاربردی در استفاده از اتصالات پنوماتیکی : (ترمینال مستقیم سایز 1/8)
  • از تماس و لمس دست در آزاد کن اتصالات پنوماتیک هنگامی که تحت فشار است خود داریی نمایید، زیرا سبب جدا شدن شلنگ و آسیب می‌شود.
  • برای سایر مصارف غیر از آنچه آن اتصال پنوماتیکی برای آن طراحی شده ، استفاده نشود.
  • در مکان‌هایی که لرزش، خمیدگی یا چرخش زیادی دارد، استفاده ننمایید.
  • در مکان‌هایی که در معرض آتش زا ، بخار آب ، آب دریا ، سیال خورنده و مواد شیمیایی قرار می‌گیرند، نباید استفاده کرد.
  • در مکان‌هایی که فشار خارجی بیش از حد اندازه به سبب خمیدگی، کشش و پیچاندن به اتصال پنوماتیکی است، به علت ایجاد موقعیت‌های خطرناک و شکستن بدنه اتصال پنوماتیک نباید بکار برد.
Previous slide
Next slide

مدل های مختلف ترمینال پنوماتیک

ترمینال مستقیم
ترمینال بلوکی
ترمینال بلوکی
ترمینال بلوکی تخت
ترمینال بلوکی تخت

مدل های مختلف ترمینال مستقیم

ترمینال مستقیم 3 راهه
ترمینال 3 راهه
ترمینال مستقیم 4 راهه PMD
ترمینال 4 راهه
ترمینال مستقیم 5 و 6 راهه
ترمینال 5 راهه
ترمینال مستقیم 5 و 6 راهه
ترمینال 6 راهه