فایل سه بعدی سیلندر استاندارد پنوماتیک

برای دانلود فایل سه بعدی روی سایز مورد نظر کلیک کنید