شما هم میتوانید عضو خانواده پارس پنوماتیک شوید

” تخصص بدون تعهد مانند ماشین بدون فرمان است “
فوری

نیروی فنی

آشنا با دریل کاری

مشاهده
فوری

اپراتور تراشکاری

تراشکاری CNC

مشاهده
استخدام شد

نیروی خدمات

نظافت محیط و سالن

مشاهده