021-46802020
شنبه الی چهارشنبه ( 17:30 / 8 )
سبد خرید

کنترل کننده سرعت هیدرولیکی  خطی HR

برای یکنواخت نمودن سرعت خطی سیلندرهای نیوماتیک با نصب کنترل کننده هیدرولیکی به موازات سیلندر؛ میتوان سرعت را چه ازجلو و یا عقب قابل کنترل و در برگشت بدون کنترل نمود.

Previous slide
Next slide

اطلاعات فنی

قطر سیلندر

24 میلیمتر

کورس سیلندر

100 ∼ 15 mm

حداکثر نیروی کوپل پنوماتیک

500 kg

حد دمای کاری

10ºC ∼ +70ºC-

تنظیم سرعت خطی

500 ∼ 10 mm/min

مشاهده محصول

دانلود کاتالوگ

فایل سه بعدی

نقشه محصول