کنترل کننده سرعت هیدرولیکی

برای یکنواخت نمودن سرعت خطی سیلندرهای نیوماتیک کاربرد دارد. به این صورت که با نصب کنترل کننده هیدرولیکی PHR به صورت اتوماتیک حرکت رفت و برگشت کنترل میشود.

Previous slide
Next slide

مدل های مختلف کنترل کننده سرعت هیدرولیکی