سیلندر استاندارد
گیره قدرتی (کلمپ)
گیره قدرتی پنوماتیک K-DAC
گیره قدرتی پنوماتیک PPCC
گیره قدرتی با لوله بیضی
گیره های ناخنی

استاندارد     قلمی     کامپکت     PDN    IPC

X