برگزاری دوره های تخصصی و کاربردی پنوماتیک
سرفصل های آموزشی
پنوماتیک جامع (مقدماتی / پیشرفته / تعمیراتی)

شناخت تولید و اماده سازی هوای فشرده و نحوه تست کیفیت هوای فشرده بدون ابزار

شناخت انواع واحدهای مراقبت و ترکیبات و نحوه سرویس و تنظیم روغن زن

شناخت نحوه کار و ساختمان داخلی و خارجی تمامی شیرها / عیب یابی / سرویس انها

شناخت انواع سیلندرها / ملزومات انها / تست / عیب یابی / سرویس

شناخت نحوه تنظیم سرعت-قدرت-زمان-در مدارها

شناخت نحوه بازرسی و پروسه عیب یابی در خطوط پنیوماتیک

شناخت انواع ابزارهای مورد نیاز در تعمیرات

آموزش سرویس اساسی مخازن و لوله کشی ها

آموزش و تفسیر مدارهای فستو و رکستروت

آموزش نحوه ثبت گزارش تعمیرات

آموزش نحوه نگهداری استاندارد قطعات یدکی و اصلی

آموزش نحوه کار با پارت کاتالوگ و نحوه سفارش قطعات

مدت زمان : 3 روز

هیدرولیک جامع وکاربردی

شناخت اصول اساسی هیدرولیک و مزایا ومعایب ان

شناخت انواع مخازن پاورپک و ملزومات مربوطه

شناخت انواع شیرها نامگذاری عددی و حروفی  دهانه هاو تحریک ها

شناخت انواع جک ها وملزومات انها ونحوه سفارش جک و کیت تعمیراتی

شناخت استاندارد ایزو 1219 و 228 دسته بندی ها و دهانه های شیرها

شناخت اکومولاتورها / فیلترها / گرمکن روغن وخنک کننده روغن و عقربه فشار

شناخت انواع شیرهای الکترو هیدرولیک ونحوه عملکرد انها

شناخت سوئیچ ها /میکروسوئیچ ها / رله و…در صنعت الکترو هیدرولیک

شناخت انواع جک های الکترو هیدرولیک

شناخت انواع سنسورهای الکتروهیدرولیک

شناخت اصول عیب یابی و سرویس شیرهاو جک ها

شناخت ابزارها و ملزومات تعمیرات و شناخت کتابهای تعمیرات و پارت کاتالوگ ها و نحوه کار با انها

شناخت سمبل های عناصر هیدرولیک و الکترو هیدرولیک

آموزش و تفسیر مدارهای هیدرولیک مقدماتی و پیشرفته و الکترو هیدرو لیک فستو المان

مدت دوره : 3 روز

 

پنوماتیک ترکیبی (پنیوماتیک / الکتروپنوماتیک)

شناخت تولید اماده سازی ذخیره (مخازن) انتقال (لوله کشی) استاندارد هوای فشرده

شناخت اساسی واحد مراقبت و ملزومات ان

شناخت عناصر الکتریکی /سوئیچ ها / شستی ها / میکروسوئیچ / رله / تایمر / پرشر سوئیچ

شناخت ساختمان داخلی و نحوه کار انواع شیرها

شناخت ساختمان داخلی و نحوه کار انواع جک ها

شناخت سمبل های شیرها و جک هاوعناصر پنیوماتیک

نامگذاری دهانه ها وشناخت انواع تحریک شیرها

شناخت انواع سنسورهای نوری / مجاورتی / خازنی /القایی

شناخت سیم های سنسورها و نحوه سری و موازی کردن انها

شناخت کاربردهای سنسورها

اموزش و تفسیر مدارهای پنیوماتیک و الکتروپنیوماتیک

مدت دوره : 3 روز

پنوماتیک تعمیراتی

آموزش بازرسی کلیه خطوط تولید و اماده سازی و مخازن ولوله کشی و مدارهای پنیو ماتیک

آموزش نظافت و سرویس کمپرسور / مخازن / لوله کشی

آموزش نحوه عیب یابی و سرویس انواع شیرها و جک ها

آموزش پروسه تعمیرات قطعات

آموزش نحوه کار با ابزار های مخصوص و پارت کاتالوگ

آموزش سرویس واحدهای مراقبت و تنظیم روغن زن

باز اموزی سمبل ها و مدارها  جهت عیب یابی

آموزش نکات کاربردی جهت پیشگیری از بروز نقایص

آموزش بهینه سازی سیستم های پنیوماتیک

دهها مطلب کاربردی دیگر

مدت زمان :3 روزه

کمپرسورها وتجهیزات جانبی

آشنایی بادسته بندی کمپرسورها و مزایا و معایب هر یک

شناخت ساختمان داخلی وخارجی ونحوه کار کمپرسورهای پیستونی / اسکرو یا پیچ / تیغه ای /بادامکی وتوربوکمپرسورها

شناخت مسائل مهم واستاندارد در مورد محل نصب کمپرسور وکمپرسورخانه

آشنایی با تجهیزات آماده سازی هوای فشرده (آب گیری / خنک کاری / تصفیه)

شناخت انواع تخلیه آب از سیستم هوای فشرده

شناخت انواع فیلترها و واحدهای مراقبت (رگولاتور و روغن زن)

شناخت انواع مخازن استاندارد و ملزومات مربوطه

شناخت انواع لوله کشی وبهینه سازی لوله کشی های قدیمی

شناخت انواع کنترل کمپرسورها

شناخت سیستم های کنترل کمپرسورها

شناخت تفاوت اساسی کمپرسور اویل فری و اویل اینجکت

ده ها مطلب کاربردی از قبیل شناخت پرشر سوئیچ وشیرهای صنعت هوای فشرده ومانومتروشناخت سمبل ها و نقشه خوانی کمپرسورها

مدت زمان : 2 روزه

کمپرسورهای اسکرو تعمیراتی

آشنایی بادسته بندی کمپرسورها و مزایا و معایب هر یک

شناخت ساختمان داخلی وخارجی ونحوه کار کمپرسورهای اسکرو

شناخت مسائل مهم واستاندارد در مورد محل نصب کمپرسور وکمپرسورخانه

آشنایی باتجهیزات آماده سازی هوای فشرده (آب گیری / خنک کاری / تصفیه)

شناخت انواع تخلیه اب از سیستم هوای فشرده

شناخت انواع فیلترها و واحدهای مراقبت (رگولاتور و روغن زن)

شناخت انواع مخازن استانداردوملزومات مربوطه

شناخت انواع لوله کشی وبهینه سازی لوله کشی های قدیمی

شناخت انواع کنترل کمپرسورها

شناخت سیستم های کنترل کمپرسورها

شناخت تفاوت اساسی کمپرسور اویل فری و اویل اینجکت

شناخت سیستم روانکاری وبرینگ ها وسیل ها وعیوب متداول

شناخت نیازمندی های تعمیرات (دانش فنی /کتابهای راهنما / ابزارهای مخصوص و….)

شناخت برنامه های سرویس ونگهداری وتعمیرات چک های روزانه  / هفتگی / ماهانه / سالیانه و 5 ساله یا اورهال

شناخت عیوب متداول ونحوه رفع عیوب

آموزش ایمنی برای پرسنل تعمیرات

آموزش حفظ ونگهداری وبسته بندی وجابجایی و ارسال قطعات وکمپرسورها بصورت استاندارد

دهها مطلب کاربردی از قبیل شناخت پرشر سوئیچ وشیرهای صنعت هوای فشرده ومانومتروشناخت سمبل ها و نقشه خوانی کمپرسورها

,

شیرهای صنعتی

شناخت دسته بندی شیرها و کاربردهای آنها

شناخت ساختمان داخلی و نحوه کار شیرهای توپی / پروانه ای / دروازه ای /سماوری / پیستونی / دیافراگمی و …

شناخت ساختمان و نحوه کار انواع شیرهای کنترل فشار و یکطرفه

شناخت تحریک های شیرهاو تحریک های اضطراری

شناخت کنترل ولوها

شناخت کنترل با حلقه بسته

شناخت انواع شیرهای نیوماتیک و هیدرولیک / دهانه ها / تحریک ها / سمبل ها و نحوه کار

شناخت شیر ایمنی استارت / شیر تایمر / شیر های حرارتی / ایمنی پرس / شیر ویبره و ….

دهها مطلب کاربردی در مورد شیرها ازقبیل نگهداری و روانکاری و حفظ و بسته بندی در انبارها

مدت دوره : 2 روز

توربو کمپرسورها (کاربردی) turbo compressors.general                                                                                           

شناخت نحوه کارو ساختمان داخلی و خارجی و انواع آرایش های توربو کمپرسورهای جریان محوری وگریز از مرکز

 شناخت پدیده سرژ و استال و دلایل وعلایم و وسایل ضد سرژ

آموزش سیستم ها ی روانکاری وبرینگ ها وآب بندی های مربوطه

آشنایی اجمالی با کمپرسورخانه

شناخت عیوب /  بازرسی ها / سرویس های مربوطه و دلایل نقایص

شناخت انواع ابزارهای مخصوص برای بازرسی ها و سرویس های مربوطه

آموزش نحوه صحیح نگهداری و حفظ توربو کمپرسورها در حال کار وانبارها

آموزش پریزرو توربو کمپرسورها

شناخت اختصارات و عوامل موثر در سرویس ها از قبیل ساعت کار / سیکل / تقویمی

آموزش نگارش فرم ها و ارایه گزارشات فنی در مورد توربو کمپرسورها

ده ها مطلب کاربردی دیگر در این زمینه

 

مهندس علی مرادی

مدرس دوره های پنوماتیک

فارغ التحصیل دانشکده تکنولوژی هواپیمایی در رشته تعمیر و نگهداری هواپیما و دارای مدرک بین المللی دوره های پنوماتیک مقدماتی ، پیشرفته ، تعمیراتی ، الکتروپنوماتیک ، هیدرولیک و سنسوریک از فستو آلمان .

گذراندن دوره  های تخصصی موتور و بدنه جت مسافربری فوکر ، موتور هواپیمای ای تی آر ، دوره های ایمنی و فاکتور های انسانی در صنعت .

گذراندن دوره های تخصصی بازرسی فنی و بازرسی مدارک قطعات و تجهیزات صنعتی .

دریافت رزومه کامل :  دانلود

کتاب هایی که توسط مهندس علی مرادی تالیف شده اند
ثبت نام دوره ها
هرگونه سوالی را میتوانید از طریق سامانه پشتیبانی آنلاین با پشتیبان دوره در میان بگذارید
شماره تماس : 02146802020 داخلی 110

پارس پنوماتیک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید